Local Chinese
Kiko
RM 350
thailand
Rose
RM 270
vietnam
Kitty
RM 250
vietnam
Yuki
RM 250
indonesia
Shila
RM 250
Local Sabah
Lovely
RM 250
indonesia
Elsa
RM 250
vietnam
Karen
RM 250
thailand
Jennifer
RM 250